De afdeling zwemmen van Z&PV De Veene wordt bestuurd door de technische commissie zwemmen (TC Zwemmen). De TC Zwemmen is verantwoording verschuldigd aan het bestuur. De voornaamste taken van de TC Zwemmen zijn het besturen van de afdeling zwemmen, het organiseren van trainingen en het organiseren van de deelname aan wedstrijden en toernooien.

Algemeen contactadres: zwemmen@deveene.nl

De zwemcommissie is als volgt samengesteld (Sept. 2013):

(Voorzitter) Vacant

  • Opzetten, uitvoeren en begeleiden van technisch zwembeleid. Bestuurlijk aanspreekpunt voor alle zwemactiviteiten.

Monica Westenberg: (Secretaris zwemmen) zwemmen@deveene.nl

  • Aanspreekpunt voor zwemzaken van algemene en organisatorische aard, algemeen correspondentie adres.

Henriëtte Vos: (Contactpersoon trainers) benjet@planet.nl

  • Met enige regelmaat worden trainers bijeenkomsten gehouden. Onder leiding van de contactpersoon wordt ingegaan op organisatorische en technische aspecten aangaande trainingen en wedstrijdbegeleiding.

Dineke Kuilder: (Leden) zwemmen@deveene.nl

  • Aanspreekpunt voor alle zaken welke niet direct onder bovengenoemde functietaken dienen. Notuleren van vergaderingen. Verzorgen jaarlijks bewaarboekje.

Ondersteunende taken:

Maaike Nijhuis / Sharon Frederiks