De afdeling waterpolo van Z&PV De Veene wordt bestuurd door de technische commissie waterpolo (TC Polo). De TC Polo is verantwoording verschuldigd aan het bestuur. De voornaamste taken van de TC Polo zijn het besturen van de afdeling waterpolo, het organiseren van trainingen en het organiseren van de deelname aan competities en toernooien.

Algemeen contactadres: polo@deveene.nl

De waterpolocommissie is als volgt samengesteld (september 2017):

Sanne Nibourg: (Voorzitter)

 • Planning en controle TC Polo (vergaderingen etc.)
 • Intermediair Bestuur
 • Beleidszaken

Sanne Nibourg / Peter Stegeman: (Secretaris waterpolo)

 • Wedstrijdsecretariaat waterpolowedstrijden (contactpersoon KNZB)
 • Contactpersoon ledenadministratie inzake indeling alle competities
 • Aanvragen van waterpolowedstrijden bij KNZB
 • Aan- afmeldingen startnummers (KNZB/Sportlink)

Martijn Krone / Peter Stegeman / Jordi Stoelers: (Algemene leden)

 • Indeling trainingstijden
 • Invulling kader senioren en junioren
 • Organisatie waterpolo-officials (contactpersoon, indeling en cursus KNZB)
 • Jaarlijks “Bewaartje”
 • Organisatie/ondersteuning activiteiten
 • Contactpersoon jeugdteam
 • Contactpersoon heren seniorenteams
 • Contactpersoon dames seniorenteams
 • IT support ivm digitaal wedstrijdformulier

 

Ondersteunende taken:

Sanne Nibourg:

 • Afgiftepunt voor wedstrijd formulieren

Danny Marsman:

 • Verzorgen scheidsrechterstasjes wedstrijden
 • Opstart jeugdplan / sport & spel / sterrenplan
 • Doorstroom jeugd
 • Contactpersonen zwemafdeling

José Oude Breuil:

 • Badhuur en contactpunt met de gemeente

Ferry van Baar:

 • Scheidsrechter ondersteuning
 • W-official cursusleider

Vacature:

 • Afvaardiging Commissie Ledenwerving