Sponsoring speelt een grote rol binnen het verenigingsleven.

Dit geldt niet alleen voor de professionele sportbeoefening, waarin het bedrijfsleven een (inter)nationaal platform heeft ontdekt en naamsbekendheid en “image” gestalte gegeven, maar zeker ook op lokaal niveau is sponsoring van sportverenigingen een normaal verschijnsel geworden. Ook Z&PV De Veene wil sportdeelname betaalbaar houden. Daartoe is het beleid van het bestuur erop gericht de reguliere sport- en verenigingsactiviteiten hoofdzakelijk uit contributiegelden en subsidies te bekostigen en de extra faciliteiten die het beoefenen van topsportgerichte amateursport mogelijk maken bij voorkeur te betalen uit andere financiële middelen. Daartoe is de Stichting Steunfonds Zwem- en polovereniging “De Veene” tot stand gekomen.

De Stichting Steunfonds van Zwem- en Polovereniging “De Veene” heeft ten doel het verkrijgen en beheren van financiële middelen ten einde steun te verlenen aan de Vereniging Z&PV “De Veene”. De stichting tracht dit doel te bereiken door onder andere het in bruikleen geven van materiële goederen aan de vereniging en reclame te (doen laten) maken voor sponsors. Enkele voorbeelden van sponsoring zijn; teamsponsoring, bussponsoring, wedstrijdsponsor, sponsoring van de zwem4daagse, advertentie in het clubblad of site.

De Zwem- en polovereniging de Veene kent ook een businessclub. De Businessclub ‘Vrienden van de Veene’ heeft tot doel een vaste financiële basis te creëren ter ondersteuning van de Z&PV “De Veene”, het onderhouden en verbeteren van de business to business activiteiten voor, tijdens en na sportwedstrijden, bij andere gelegenheden en het bieden van mogelijkheden de contacten met zakelijke relaties/instellingen en particulieren plaatselijk en regionaal te verbeteren.

Z&PV de Veene is een gezellige sportvereniging met ongeveer 450 leden en biedt haar sponsors een breed scala aan mogelijkheden om bovengenoemde doelen te realiseren. Hebt u interesse of wilt u eens met ons van gedachten wisselen over sponsoring, neem dan gerust contact met ons op via het contact formulier. Er zal dan zo spoedig mogelijk, geheel vrijblijvend, contact met u opgenomen worden.

Businessclub