Ze zijn net zo belangrijk tijdens wedstrijden als de zwemmers zelf en de vereniging heeft ze hard nodig!

Officials tijdens zwemwedstrijden.

Voor een thuiswedstrijd in onze baden de Kolk en het Sportpark zijn ongeveer 28 vrijwilligers nodig om deze wedstrijden te laten plaatsvinden. De VOF-comm. van onze vereniging heeft de taak om deze mensen uit te nodigen.

De volgende (Official KNZB) functies dienen bezet te worden:

  • Scheidsrechter
  • Starter
  • Kamprechters (2)
  • Jurytafel (2)
  • Tijdwaarnemers/keerpuntcommissarissen (13)

Voor alle bovenstaande functies is een cursus van de KNZB nodig.

De cursus voor official bestaat uit 4 theorielessen. Deze worden ’s avonds ergens in de regio gegeven, in de maand oktober/november. U leert daar een goede tijd te klokken, maar ook hoe in theorie de verschillende zwemslagen gezwommen moeten worden en hoe een wedstrijdbad wordt opgebouwd.

Het mondelinge examen zal in december worden afgenomen. Om te oefenen, kunt u een aantal keren meelopen aan het bad als schaduwklokker. D.w.z. dat u naast de gediplomeerde official de tijd meeklokt van de zwemmer die op uw baan ligt. Op deze manier brengt u de theorie in praktijk en krijgt u meer idee van de taken van de officials.

Als u het mondelinge examen heeft gehaald en geslaagd bent, mag u direct als official voor onze vereniging fungeren in uit- en thuiswedstrijden. Na een aantal wedstrijden geklokt te hebben, wordt u beoordeeld op uw vaardigheden aan het bad.

U krijgt bij de theorie lessen een officiële tijdklok die door de KNZB Regio Oost gebruikt wordt. Deze wordt door de vereniging betaald. U hebt de klok dus in bruikleen. Tevens krijgt u een officieel KNZB official shirt wat bij de wedstrijden gebruikt moet worden. Voor een witte broek of rok en wit schoeisel dient u zelf te zorgen.

De kosten voor de cursus worden door de vereniging betaald. Wij verwachten van u dat u minimaal 2 jaar beschikbaar bent om te klokken. Om uw licentie te behouden moet u minimaal 3 wedstrijden klokken per jaar. Wij trachten natuurlijk om u zoveel mogelijk in te zetten als uw eigen kind moet zwemmen, maar het kan voorkomen dat u 1 x per jaar gevraagd wordt om bij een wedstrijd te klokken waar uw kind niet zwemt.

Heeft u vragen over het official zijn of worden, neemt u dan contact op met:

– onze VOF van de vereniging; Maaike Nijhuis tel. 0546 – 826052
– één van onze enthousiaste officials tijdens een wedstrijd.
– via vof@deveene.nl of zwemmen@deveene.nl

Verdere vrijwilligers tijdens zwemwedstrijden.
Naast de officials zijn ook nog nodig:

Tijdenregistratie/puntentelling computer 1 of 2 personen
Opbouwen wedstrijdbad/opruimen wedstrijdbad 3 á 4 personen
Registratie zwemmers/deelnemende verenigingen 1 persoon
Inning deelname- en/of entreegelden 1 persoon
Startkaarten wegbrengen naar de jurykamer 2 personen / kinderen
Voorstart(ster) 1 persoon
Valse startlijn 1 persoon
Speaker(ster) 1 persoon
Verzorging jurykamer(koffie ed.) 1 persoon

Al deze mensen zorgen ervoor dat uw kinderen wedstrijden kunnen zwemmen maar ook mee kan doen met de diverse andere activiteiten die we voor de kinderen organiseren. De Veene is een vereniging waarbij de activiteiten door de leden zelf worden georganiseerd. Hiervoor zijn natuurlijk veel mensen nodig. Z&PV de Veene vraagt u dan ook om te kijken of er in uw gezin de mogelijkheid is om een bijdrage als vrijwilliger aan de activiteiten te leveren die door het jaar heen voor uw kind georganiseerd worden.

Werkzaamheden vrijwilligers
Baliemedewerker tijdens trainingen, wedstrijden (zie werkz. boven), coachen, de jaarlijkse zwem4daagse, secretariaat/wedstrijden inschrijven, toernooien of wedstrijden begeleiden en/of voorbereiden, kleding selectie bijhouden, jeugdkampen.

Eén keer per week, één keer per maand, één keer per jaar, alle hulp is welkom.

Voor meer info of wilt u zich opgeven, meldt u zich dan bij één van de leden van de Technische Commissie Zwemmen.