Veiligheid en hygiëneregels algemeen

 • Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten totdat iedereen weer volledig hersteld is;
 • Blijf thuis als iemand in jou huishouden positief is getest op het coronavirus;
 • Houdt 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
 • Hoest en nies in je elle boog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • Was de handen met zeep of desinfectans na een toiletbezoek, na hoesten, niezen in de handen, na het snuiten van de neus;
 • Vermijd aanraken van je gezicht;
 • Schud geen handen;
 • Iedereen die gaat trainen in het zwembad, doet thuis de zwemkleding aan onder de gewone kleding. Kies hierbij voor makkelijk zittende kleding zoals bijv. een trainingspak. Dit is snel en makkelijk om aan- en uit te trekken;
 • Badslippers zijn aanbevolen;
 • Ga voordat je van huis vertrekt, thuis naar het toilet;
 • Was voorafgaand aan het zwembadbezoek je handen met zeep of desinfectans, minimaal 20 seconden;
 • Kom alleen op vooraf besproken tijden;
 • Ouders/verzorgers mogen geen trainingen bijwonen;
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor de afgesproken starttijd naar de accommodatie;
 • Groepsvorming verboden. Iedereen 1.5 meter afstand houden;
 • Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op;
 • Alle sporters verlaten direct de accommodatie via de aangewezen routing/ uitgang. Zij dienen altijd aanwijzingen van het personeel en/of corona-toezichthouders van Z&PV De Veene op te volgen.

Zwembad De Kolk Wierden

 • Maximaal 30 zwemmers tegelijk in het bad;
 • Ouders blijven buiten!
 • Binnenkomst bij de deur 10 minuten voor aanvang training, ingang geheel rechts tegenover de PIN automaat en doorlopen langs receptie volgens aangegeven route naar de zwemzaal. Je komt rechts( bij de startblokken binnen);
 • Doorlopen naar stoelen/ bank aan de overzijde van het bad, hier uitkleden;
 • Na de training door klapdeur naar de kleedruimtes, omkleden en door hoofdingang naar buiten;
 • er kan niet gedoucht worden;

Zwembad Het Sportpark Almelo

 • Maximaal 20 zwemmers tegelijk in het bad;
  • Ouders blijven buiten! Ingeval het kind hulp nodig heeft met aan/ uitkleden mag 1 ouder mee naar binnen;
  • Binnenkomst bij de hoofdingang 10 minuten voor aanvang van de training;
  • De route is links om hier is ook gelegenheid om je handen te desinfecteren, je loopt via de aangegeven route naar de deur links naast de balie;
  • Er staan tegen de klok in 20 stoelen rond het bad, daar kan je, je kleding op leggen;
  • De linkerkant van het bad is voor de trainer;
  • Na de training verlaat je de zwemzaal via de buitenste doucheruimte ( er kan niet gedoucht worden) en maakt gebruik van de aangewezen kleedhokjes;
  • Je verlaat het zwembad via de lange gang voor de kleedruimtes en de hal.

Protocol sporters

 • De zwemmers geven in het weekend voorafgaand van de trainingsweek door of men gebruik wil maken van de training waarna bij grote belangstelling de verantwoordelijke trainer een selectie kan maken.
 • Aanmelden via de website: https://deveene.nl/wp4/aanmelden-trainingen/
 • De badkleding word thuis aangetrokken en er wordt thuis gedoucht.
 • Men verzameld 10 min voorafgaand van de training met gepaste afstand in de hal van het zwembad.
 • Bij aankomst worden de handen ontsmet met het aanwezige desinfectiemiddel.
 • De zwemmers betreden gezamenlijk het zwembad waarna je een stoel kiest en hier jou kleding en tas op legt.
 • Hierna wordt het bad opgebouwd waarbij 1 persoon zorgt voor aanlevering materialen uit de berging.
 • Aan de hand van het eerder opgegeven aantal personen bepaald de trainer de trainingsvorm waarbij de insteek is dat steeds aan de minimale afstand van 1,5m kan worden voldaan. De zwemmers wijken niet af van de door de trainer gestelde regels*.
 • Aan het eind van de training bouwt een aangewezen groep het bad af waarbij slechts 1 persoon de materiaalopslag betreedt.
 • De overige personen verlaten via de achterste douches het bassin ,de zwemmers kleden zich zo snel mogelijk om in de door het zwembad aangewezen kleedruimtes
 • Na het verlaten van het zwembad worden de handen ontsmet met het aanwezige desinfectiemiddel.
 • Vragen aan trainers en TC stellen via de gebruikelijke kanalen, email en WhatsApp, er is geen gelegenheid om de trainers voor of na de training te spreken.

*Bij niet naleven van de regels zal de trainer de betrokken zwemmer(s) direct verwijderen waarbij geen discussie mogelijk is. Men mag zich dan de volgende training opnieuw melden. Bij uitsluiting zal de zwemmer op gepaste afstand op de tribune plaatsnemen.

Voor De Veene trainers, coaches en vrijwilligers

 • Kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie;
 • Kom omgekleed in jouw verenigingsshirt naar het zwembad;
 • Zorg dat de training klaar staat als de kinderen het veld op komen zodat je gelijk kunt beginnen. De kinderen trainen in de daartoe afgebakende vlakken;
 • Houd 1,5 meter afstand met al je kinderen en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact);
 • Schud geen handen;
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • Was je handen volgens de instructie. In ieder geval direct na binnenkomst, voor het eten, na toiletbezoek, na het schoonmaken en voordat je weer naar huis gaat;
 • Deel je (werk)benodigdheden niet met anderen. Desinfecteer bij start van je dienst. Hanteer de voorschriften m.b.t. gebruik en schoonmaak van materialen;
 • Gebruik PBM’s (mondkapje, handschoenen en bril) om jezelf te beschermen als de situatie daar om vraagt;
 • Anders dan in een dreigende situatie, maak je als medewerker op geen enkel moment fysiek contact;
 • Blijf thuis als je één van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38°C);
 • Blijf thuis als jij of iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact.
 • In sommige gevallen is het noodzakelijk, bv. bij EHBO-handeling, dat je als medewerker binnen de 1,5 meter van de zwemmer komt. Maak daarbij gebruik van de aanwezige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s: mondkapje, handschoenen en bril/gezichtsbescherming).
 • Wijs kinderen op het belang van handen wassen en laat kinderen geen handen schudden;
 • Help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt.
 • Weet bij voorkeur wie er aanwezig zijn bij de training/activiteit, zowel leden als niet-leden.
 • Laat kinderen niet eerder toe dan 10 minuten voor de starttijd van de training/activiteit.
 • Voorkom vermenging van leeftijdsgroepen leeftijd tot 12 en groepen ouder dan 12.
 • De kinderen moeten na afloop direct vertrekken;
 •  Wijs de kinderen erop dat ze na de training direct naar huis gaan;
 • Zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de training, tenzij dat in specifieke gevallen noodzakelijk is.

Voor ouders en verzorgers

 • Informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en zorg dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;
 • Meld je kind(eren) tijdig aan voor de sportactiviteit;
 • Aanmelden via de website: https://deveene.nl/wp4/aanmelden-trainingen/
 • Breng je kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een sportactiviteit voor jouw kind(eren) gepland staat;
 • Reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden;
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit op de sportlocatie;
 • Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en bestuursleden;
 • Direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger de kinderen op van de sportlocatie. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.
 • Voorlopig zijn er geen kijklessen of andere mogelijkheden aanwezig te zijn tijdens een training.

Lees meer tips en antwoorden op veel gestelde vragen hier: