Maandelijkse contributie 2022/2023 (per 1-05-2023 t/m 30-4-2024) excl. KNZB afdracht

Let op, de contributie afdracht periode is gewijzigd. Om de financiële druk van onze leden te verminderen is op de ALV van 2022 gekozen voor een maandelijkse contributie.

Wedstrijdsporters:
Jeugd t/m 16 jaar€27,14
17 jaar en ouder€30,75
Recreatief:
Recreatief t/m 16 jaar€23,69
Recreatief 17 jaar en ouder€28,17
Studententarief 1x trainen€15,24Maximaal 1x per week trainen
G-zwemmen
G-zwemmen t/m 16 jaar€23,692x per week trainen
G-zwemmen 17 jaar en ouder€28,172x per week trainen
G-zwemmen 1x trainen€15,24Maximaal 1x per week trainen
Overige:
Masterleden€23,38
Trimzwemmers€15,24
Algemene leden€7,12
Officials, Commissie
en bestuursleden
€0,-(Die geen zwemactiviteiten beoefenen)
Gezinstarief€88,08(Inclusief KNZB afdracht)
KNZB jaarafdracht (Januari – Januari):
Wedstrijdsporters 12 jaar en ouder€64,46Met startvergunning
Wedstrijdsporters t/m 11 jaar€25,76Met startvergunning
Recreatief, trimzwemmers
en algemene leden
€23,71
G-Zwemmers €23,71Zonder startvergunning
Officials€23,71
Masters€23,71Zonder startvergunning
De KNZB afdracht bestaat uit:
Verenigingsafdracht€3,27
Ledencontributie*€61,2512 jaar en ouder met startvergunning
Ledencontributie*€21,30Tot 12 jaar (Incl. startvergunning)
Ledencontributie*€19,2012 jaar en ouder zonder startvergunning.
Verzekering€0,35
* Ledencontributie is afhankelijk van de leeftijd en een startvergunning.

  • Leeftijd wordt door de KNZB bepaald aan de hand van jaartal. Een sporter die op 31 december 2023 de leeftijd van 12 jaar bereikt wordt bij bepaling van de KNZB afdracht op 1 januari 2024 gezien als een 12 jarige.
  • KNZB afdrachten zijn jaarlijks en worden op 1 januari geheven. Als men gedurende het kalenderjaar het lidmaatschap beëindigd zal dit niet leiden tot gedeeltelijke teruggaaf van een gedeelte van de afdracht.
  • Wanneer men gedurende het kalenderjaar lid wordt zijn wij verplicht om de gehele KNZB afdracht te innen.
  • Opzegging van het lidmaatschap kan slechts gebeuren tegen het eind van het kalenderjaar en met inachtneming van de opzeggingstermijn van tenminste een maand. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het kalenderjaar eindigt, c.q. wordt opgezegd blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd. (statutair bepaald- statuten van 30 juni 2003)
  • Wijzigt men gedurende het kalenderjaar van contributiegroep (bv. Door het aanvragen op opzeggen van een startvergunning) hanteert de KNZB het hoogste tarief.