Kwartaal contributie 2022 (per 01-01-2022 t/m 30-06-2022) excl. KNZB afdracht

Wedstrijdsporters:
Jeugd t/m 16 jaar €79,05
17 jaar en ouder €89,50
Recreatief en G-Zwemmen:
Recreatief t/m 16 jaar (G 2x) €69,10
Recreatief 17 jaar en ouder (G 2x) €82,10
Studententarief 1x trainen (G 1x) €44,40
Overige:
Masterleden €68,10
Trimzwemmers €35,20
Algemene leden €20,75
Officials, Commissie en bestuursleden €0,-
Gezinstarief €256,55*
(*) Gezinstarief word geïnd per kwartaal incl. KNZB afdracht.
KNZB jaarafdracht:
Wedstrijdsporters (+startvergunning) 12 jaar en ouder €56,10
Wedstrijdsporters (+startvergunning) t/m 11 jaar €20,70
Recreatief, trimzwemmers en algemene leden €18,85
G-Zwemmers (zonder startvergunning) €18,85
Officials €18,85
Masters (zonder startvergunning) €18,85
Bestaat uit:
Verenigingsafdracht (€1,50/lid)
Ledencontributie (€51,25 met startverg. 12+/€15,85 met startverg. <12/€14,00 zonder startverg.)
Verzekering (€0,40/lid)
Regiocontributie (€2,95/lid)
  • Leeftijd wordt door de KNZB bepaald aan de hand van jaartal. Een sporter die op 31 december 2021 de leeftijd van 12 jaar bereikt wordt bij bepaling van de KNZB afdracht op 1 januari 2022 gezien als een 12 jarige.
  • KNZB afdrachten zijn jaarlijks en worden op 1 januari geheven. Als men gedurende het kalenderjaar het lidmaatschap beëindigd zal dit niet leiden tot gedeeltelijke teruggaaf van een gedeelte van de afdracht.
  • Wanneer men gedurende het kalenderjaar lid wordt zijn wij verplicht om de gehele KNZB afdracht te innen.
  • Opzegging van het lidmaatschap kan slechts gebeuren tegen het eind van het kalenderjaar en met inachtneming van de opzeggingstermijn van tenminste een maand. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het kalenderjaar eindigt, c.q. wordt opgezegd blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd. (statutair bepaald- statuten van 30 juni 2003)
  • Wijzigt men gedurende het kalenderjaar van contributiegroep (bv. Door het aanvragen op opzeggen van een startvergunning) hanteert de KNZB het hoogste tarief.