Z&PV De Veene staat voor een open en transparante structuur. In het bestuur is naast de voorzitter, secretaris en penningmeester ook een vertegenwoordiger van de uitvoerende commissies TC Polo en TC Zwemmen opgenomen. Daarnaast zijn er ter completering algemene leden. Het bestuur van Z&PV De Veene vergadert 1 keer per maand en legt jaarlijks verantwoording af aan alle leden van de vereniging in de Algemene Ledenvergadering.

Onderstaand de samenstelling van het bestuur, vertegenwoordigers van commissies en de verantwoordelijke mensen voor ledenadministratie, clubblad, website en het beheer clubgebouw.

Bestuursleden
Voorzitter
Elkan Roelen
Contact
Secretaris
Herman de Kluizenaar (Ad Interim)
Contact
Penningmeester
Vacant
Contact
Algemeen lid
Vacant
Contact
Commissies
Voorzitter TC Polo
Vacant
Contact
Voorzitter TC Zwemmen
Vacant
Contact
Voorzitter TC G-Zwemmen
Linda Edens (Ad Interim)
Contact
Zwem-4-daagse commissie
Vacant
Contact
Activiteiten commissie
Vacant
Contact
Ledenwerving commissie
Sanne Nibourg
Contact
Sponsor commissie
Marcel Oomens
Contact
Beheer commissie
Erik Zandvoort
Contact
Ledenadministratie
Jacob Kanselaar
Contact
Webmaster
Richard Poppe en Rolf ter Keurs
Contact
Vertrouwenscontactpersoon
Monique van Savooijen
Anne Meijer
vertrouwenspunt@deveene.nl