Uitnodiging ALV 2022

De Algemene Ledenvergadering is de jaarlijkse vergadering van Z&PV de Veene en beslist over alle aangelegenheden inzake de vereniging en haar leden. Voor de ledenvergadering zijn uiteraard ook de jeugdleden uitgenodigd. Het bestuur stelt het zeer op prijs alsook de ouders van de jeugdleden de vergadering bezoeken. De ouders van de jeugdleden hebben echter geen stemrecht, zodat zij alleen als toehoorder aanwezig kunnen zijn. Indien u niet aanwezig kunt zijn is het mogelijk een schriftelijke machtiging te geven aan een stemgerechtigd lid van de vereniging.

Update website

We hebben de website een nieuwe frisse look gegeven! Dikke kudo’s voor onze webmaster Rolf! Door het updaten van onze media kanalen kunnen we makkelijker en breder informeren over wijzigingen en updates binnen de vereniging. Indien er informatie ontbreekt of niet goed zichtbaar is vernemen wij dat graag.

Corona regels per 14 oktober 2020

Beste leden, Tijdens de laatste persconferentie van het kabinet heeft minister-president Mark Rutte aangescherpte maatregelen bekend gemaakt. Deze gedeeltelijke lockdown heeft ook directe gevolgen voor de zwemsport. Toch blijft het mogelijk om de zwemsport te beoefenen, hetzij in aangepaste vorm. Wedstrijden en competities mogen in de huidige vorm niet doorgaan Lees meer…