Beste leden,

Tijdens de laatste persconferentie van het kabinet heeft minister-president Mark Rutte aangescherpte maatregelen bekend gemaakt. Deze gedeeltelijke lockdown heeft ook directe gevolgen voor de zwemsport. Toch blijft het mogelijk om de zwemsport te beoefenen, hetzij in aangepaste vorm.

Wedstrijden en competities mogen in de huidige vorm niet doorgaan dit geldt dus ook voor de geplande wedstrijden onder de vlag van de KNZB. Vanuit de verschillende disciplines wordt samen met de vereniging gekeken naar wat er wel mogelijk is.

Wij verzoeken eenieder zich aan de maatregelen te houden en, waar nodig, elkaar aan te spreken op gedrag in strijd met deze maatregelen. Zo houden we de trainingen veilig en verantwoord. Alleen samen krijgen we corona onder controle.

In onderstaand overzicht de maatregelen die vanaf woensdag 14 oktober 22:00 uur gelden, waar mogelijk gespecificeerd voor de zwemsport.

Maximaal 30 personen in één ruimte

Een zwembad is aangemerkt als een binnenlocatie. Hiervoor geldt een maximum van 30 personen per ruimte (exclusief personeel).

Dit aantal geldt niet voor kinderen t/m 17 jaar, tenzij er ook volwassenen zwemmen (gemengde groepen). Dan geldt het totaal aantal personen van 30 personen (jeugd incl. volwassenen).

Kleedkamers

De 1,5 meter afstand geldt ook in Kleedkamers en deze mogen onder deze voorwaarde openblijven. De douches blijven buiten gebruik.

Zwemmen

Zwemmen (volwassenen) is een individuele uitvoering van de activiteit. Hier geldt het maximum van 30 personen mits er geen sprake is van onderlinge groepsvorming.
Dit aantal geldt niet voor kinderen t/m 17 jaar, tenzij er ook volwassenen zwemmen (gemengde groepen). Dan geldt het totaal aantal personen van 30 personen (jeugd incl. volwassenen).

G-zwemmen

Dit is een individuele activiteit met een mogelijke instructie in groep. De maximale groepsgrootte van maximaal 30 personen is van toepassing indien 1 of meer deelnemers ouder zijn dan 18 jaar (met onderlinge afstand).

Waterpolo

Jeugd trainingen (t/m 17 jaar) gaan gewoon door.

Vanaf 18 jaar: een maximale groepsomvang 4 personen. Deze personen moeten altijd onderling de benodigde afstand te bewaren. Deze 4 personen vormen samen een zogeheten ‘bubbel’ en dienen deze bubbel de gehele activiteit (en daarna) niet te doorbreken (dus niet mengen met andere ‘bubbels’ tijdens trainingen). 

Wegens de ruimte in het zwembad is deze constructie toepasbaar op trainingen met max. 8 personen. Indien de groep groter is dan 8 personen zal er alleen individueel gezwommen kunnen worden. De regels van het zwemmen dienen dan in acht gehouden te worden.
Om deze ‘bubbels’ klein en voorspelbaar te houden krijgt elk team de verantwoordelijkheid voor een training.

TrainingVerantwoordelijk teamOptioneel
Maandag avondDames 1Polo masters
Dinsdag avond Heren 1Dames 1
Donderdag avondHeren 2Heren 1
Zaterdag ochtendPolo mastersHeren 2

De trainer van het verantwoordelijke team besluit of er in ‘bubbels’ getraind word, of dat er individueel gezwommen wordt. Indien het verantwoordelijke team besluit te zwemmen zal het optionele team ook welkom zijn om individueel te zwemmen en gelden de regels van het zwemmen. Zwemmen zal plaatsvinden over de lengte van het bad, met gepaste afstand  tot elkaar, zodat een ieder zijn individuele oefeningen veilig kan doen.

De trainers van het verantwoordelijke team en het optionele team dienen dit tijdig met elkaar te overleggen zodat er nog voldoende tijd is voor inschrijven.

Algemene Veiligheid en hygiëneregels

Wij verzoeken iedereen dringend (vanaf 13 jaar) om een mondkapje te dragen in het zwembad, behalve op de zwemzaal. 1,5 meter afstand houden van volwassenen en medewerkers is verplicht en je dient altijd de aanwijzingen van het personeel op te volgen.

Algemene (overheids) corona richtlijnen

  • Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neus-verkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts
  • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten totdat iedereen weer volledig hersteld is
  • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief is getest op het coronavirus
  • Houdt 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar)
  • Een ieder dient zich te conformeren aan de corona richtlijnen zoals zichtbaar opgehangen in het zwembad. (looproutes, aangewezen zitplaatsen, etc)
  • Er kan niet gedoucht worden.


Wij wensen iedereen een veilige en gezonde training.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van Z&PV De Veene,


Elkan Roelen
Voorzitter Z&PV De Veene