Vanwege de uitzonderlijke situatie waarin wij ons bevinden willen wij als bestuur u via deze nieuwsbrief op de hoogte houden van een en ander.

Voor de laatste updates check de website en onze Facebook pagina!

Wij als individuele sportvereniging volgen het beleid van het kabinet wat ook wordt opgevolgd door de KNZB, daarnaast hebben wij regelmatig contact met de beide zwembaden. Deze zijn voorlopig ook nog gesloten.

Op 23 maart is door de KNZB bekend gemaakt:

Naar aanleiding van de maatregelen die het RIVM en het kabinet als gevolg van de coronacrisis hebben moeten nemen, heeft de KNZB besloten alle competities en andere wedstrijden van het seizoen 2019/2020 te stoppen dan wel af te gelasten.

Dit besluit geldt voor alle niveaus van het schoonspringen, synchroonzwemmen, waterbasketbal, waterpolo en het wedstrijdzwemmen. Het coronavirus en de gevolgen ervan voor de Nederlandse samenleving hebben ook een grote impact op de zwemsport. Zwembaden zijn gesloten en het verenigingsleven ligt stil. Zowel voor de topsporters als voor hen die op andere niveaus als sporter actief zijn, is er geen sprake meer van een normaal trainingsregime.

Wat dit besluit precies betekent voor de verschillende sporttakken, zal in de komende twee weken verder worden uitgewerkt. Op of direct na 6 april komt de KNZB met een uitgebreider statement met betrekking tot de afwikkeling van de competities binnen alle wedstrijddisciplines. Hierbij wordt inbreng verzameld op sporttechnische, organisatorische en financiële aspecten en zal een afgewogen beslissing worden genomen. Het bondsbureau zal hiervoor schakelen met de regiocommissies, de verschillende taak- en werkgroepen en haar verenigingen. Voor de paasdagen zal voor iedere zwemdiscipline helder zijn wat de gevolgen van het coronavirus zijn voor de start van het seizoen 2020/2021.

Nieuws van de bestuurstafel

  • De geplande ALV van 22 april wordt ook uitgesteld. We begrijpen jullie teleurstelling hierover en zullen iedereen tijdig informeren over een nieuwe datum.
  • We krijgen al vragen over de contributie heffing, waarbij al wordt gedreigd om het lidmaatschap op te zeggen als wij niet doen.

Vanzelfsprekend komen wij jullie tegemoet, er kan niet worden getraind en er zijn geen wedstrijden meer, een deel van onze kosten zijn geannuleerd helaas zijn niet alle kosten stop te zetten. Ook voor ons is dit “overmacht”. Komt nog bij dat de KNZB wel alle heffingen door laat lopen, zie hier onder.

Blijft de KNZB de contributie incasseren bij verenigingen?

Nederland verkeert momenteel in een ongekende en uitzonderlijke situatie. Als gezamenlijke sportbonden nemen we het standpunt in dat we de kosten die we met z’n allen maken, zoveel mogelijk met z’n allen dragen. Om die reden blijft de KNZB de contributie bij verenigingen incasseren. Ook voor de KNZB lopen de kosten door, of zijn zelfs hoger. Door met elkaar zaken zoveel mogelijk ‘normaal’ te houden, voorkomen we, voor zover mogelijk, problemen in de keten die we met elkaar in de sport vormen. Zo tonen we solidariteit naar elkaar en zorgen we er gezamenlijk voor dat de sport door deze moeilijke situatie heen komt.

  • Voor het tweede kwartaal dat in april zal worden geïncasseerd verlagen wij de verenigingscontributie voor iedereen naar het algemene leden tarief van €20

Op deze manier hopen wij onze doorlopende kosten te kunnen blijven voldoen zo zorgen we er gezamenlijk voor dat De Veene ook door deze moeilijke situatie heen komt.

  • Helaas is door enige miscommunicatie de jaarlijkse KNZB afdracht, die wij normaal gesproken in januari naast de verenigingscontributie innen, pas op 9 maart geïncasseerd. Wij krijgen geen compensatie of uitstel van betaling van de KNZB het is dan ook in het algemeen verenigingsbelang dat u dit betaald. Als vereniging kunnen wij niet de kosten van deze heffing voldoen of u hiervoor compenseren.
  • Of het jeugdkamp gepland op 21-23 augustus wel door gaat? Wij hopen het van harte en zullen hierover in overleg met de organisatie van dit weekeind jullie tijdig informeren via website en Facebook.
  • Vragen over ons sportaanbod neem dan contact op met de TC via email:

zwemmen@deveene.nl / polo@deveene.nl / g-zwemmen@deveene.nl

Vrijwilligers:

Zoals u in de aankondiging van de ALV hebt kunnen kezen zullen Ramon en ondergetekende evenals Gerard hun bestuursfuncties neerleggen.

Hieronder een korte opsomming van de open bestuursfuncties, voor de continuïteit van onze vereniging is het zeker van belang om deze functies vlot ingevuld te krijgen!

Ledenadministratie

Na heel veel jaren heeft Harriet aangegeven te stoppen, wij hebben hiervoor al een aantal mensen direct benaderd helaas zonder resultaat. Op dit moment verzorgt nieuwe bestuurslid Jacob Kanselaar de ledenadministratie maar we moeten er iemand voor vast bij hebben, mag ook door 2 personen worden gedaan. Dit is een belangrijke functie binnen de vereniging aangezien de ledenadministratie ook het innen van de contributie verzorgt.

Voor meer informatie over deze functie neem contact op met Jacob of andere bestuursleden via bestuur@deveene.nl of bel met Marco 0624866797

Penningmeester

Gerard is een top penningmeester en het is goed samenwerken met hem maar door privéomstandigheden zijn wij opzoek naar vervanging.

Heb je enig gevoel voor cijfers, of ben je boekhouder/accountant en wil je op deze manier je steentje bijdragen aan de vereniging neem dan contact op met Marco.

Algemeen bestuurslid

Om alles draaiende te houden, de TC’s te begeleiden, de overige comités en vrijwilligers te begeleiden is het fijn om voldoende bestuursleden te hebben. Dan kunnen de diverse werkzaamheden goed worden verdeeld, heeft iedereen een eigen portefeuille zodat ook op de juiste en gewenste wijze sturen en begeleiding kan worden gegeven het bestuur.

Voor meer informatie over deze functie neem contact op met onze bestuursleden via bestuur@deveene.nl of bel met Marco 0624866797

Voorzitter

Eigenlijk een manusje van alles, die naast intern gericht ook extern de relaties onderhoud. Proberen het losse zand bij elkaar te houden en er samen iets moois van te maken.

Voor meer informatie over deze functie neem contact op via bestuur@deveene.nl of bel met Marco 0624866797

Houd de website en onze Facebook pagina in de gaten voor extra nieuws updates. Ook zullen wij u via deze nieuwsbrief blijven informeren in deze bizarre situatie.

Categorieën: nieuwsbrief